פירוש המילה for reasons of conscience בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for reasons of conscienceמטעמי מצפון

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for reasons of conscience בעברית | 
איך כותבים for reasons of conscience בעברית | 
מה זה for reasons of conscience בעברית | 
איך מתרגמים for reasons of conscience לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: