פירוש המילה for lack of sufficient evidence בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for lack of sufficient evidenceמחוסר ראיות מספקות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for lack of sufficient evidence בעברית | 
איך כותבים for lack of sufficient evidence בעברית | 
מה זה for lack of sufficient evidence בעברית | 
איך מתרגמים for lack of sufficient evidence לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: