פירוש המילה for good and for ill בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for good and for illלטוב ולרע

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for good and for ill בעברית | 
איך כותבים for good and for ill בעברית | 
מה זה for good and for ill בעברית | 
איך מתרגמים for good and for ill לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: