פירוש המילה for conservation בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
conservation

conservationist

conservator

conservatorship

conservatory
שימור, חיסכון (במים וכד')

שוחר איכות הסביבה

אפוטרופוס

אפוטרופסות

חממה; קונסרבטוריון
conserve (the)לשמֵר, לחסוך (מים וכד')conservableבר-שימורfor conservationלשימור

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for conservation בעברית | 
איך כותבים for conservation בעברית | 
מה זה for conservation בעברית | 
איך מתרגמים for conservation לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: