פירוש המילה for a defined time בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
for a defined timeלזמן קצוב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים for a defined time בעברית | 
איך כותבים for a defined time בעברית | 
מה זה for a defined time בעברית | 
איך מתרגמים for a defined time לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: