פירוש המילה foppish בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fop

foppishness
גנדרן, "יפיוף"

גנדרנות
 
 
foppishגנדרניfoppishlyבגנדרנות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foppish בעברית | 
איך כותבים foppish בעברית | 
מה זה foppish בעברית | 
איך מתרגמים foppish לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: