פירוש המילה foolhardiness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
foolhardinessהרפתקנות
 
 
foolhardyהרפתקני; פזיזfoolhardilyבהרפתקנות; בפזיזות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foolhardiness בעברית | 
איך כותבים foolhardiness בעברית | 
מה זה foolhardiness בעברית | 
איך מתרגמים foolhardiness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: