פירוש המילה fool בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fool

foolishness

folly
כסיל, טיפש, טמבל, שוטה

טיפשות, כסילות, הבלים

מעשה איוולת, איוולת, טיפשות, סִכלות, חלמאות, טמטום, כסילות
befool (the)

fool (the)
לשַטות, להתלfoolishאווילי, נואל, טיפשי, מטופש, שוטהfoolishlyבטיפשות, באיוולת, בכסילות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fool around
fool around with
fool oneself
fool the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fool בעברית | 
איך כותבים fool בעברית | 
מה זה fool בעברית | 
איך מתרגמים fool לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: