פירוש המילה food processor בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Fed

feed


feeder

feeding

feedstock

food

food additive

food coloring

food culture

food processor

food truck

foodstuff

foodstuffs
סוכן פדרלי

הזנה, האכלה; מספוא; היזן, פיד (אינטרנט)

מזין, מאכיל

הזנה, האכלה

חומר גלם

מזון, אוכל, מאכל

תוסף מזון

צבע מאכל

תרבות אוכל

מעבד מזון, פוד פרוססור

משאית אוכל, מזנון/דוכן אוכל נייד

מצרך/מוצר מזון, דבר מאכל

מצרכי מזון
feed (into/ the/ on)להאכיל, להזין (נתונים וכד'), להלעיט (במידע וכד'), לינוק (אווירה וכד')fedניזון, מוזן
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים food processor בעברית | 
איך כותבים food processor בעברית | 
מה זה food processor בעברית | 
איך מתרגמים food processor לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: