פירוש המילה fomentprovoke quarrel and strife בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
foment/provoke quarrel and strifeלחרחר ריב ומדון
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fomentprovoke quarrel and strife בעברית | 
איך כותבים fomentprovoke quarrel and strife בעברית | 
מה זה fomentprovoke quarrel and strife בעברית | 
איך מתרגמים fomentprovoke quarrel and strife לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: