פירוש המילה followership בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
follower


followership

following
חסיד, אוהד, מונהג; ממשיך דרך (של-); עוקב (רשתות חברתיות)

מונהגוּת

קהל /מחנה של חסידים/תומכים
follow (the/in)לעקוב, להתחקות (אחר-), לבוא אחרי-; לנהוג לפי-followingהבא, עוקבfollowing

(the) following
בעקבות-, אחרי-

להלן, שלהלן, כלהלן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים followership בעברית | 
איך כותבים followership בעברית | 
מה זה followership בעברית | 
איך מתרגמים followership לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: