פירוש המילה fold בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fold


folder


folding
עדת/קהילת מאמינים; עדר; מכלאה; קפל

תיק, קלסר, עוקדן, אוגדן; ספרייה, תיקייה (מחשבים)

קיפול
fold (the/on/over)לכנס, לאסוף; לקפל, להתקפל (מיזמה וכד'); לשלב (ידיים); להתמוטטfoldable

folded (into)

folding
בר קיפול, מתקפל (גם בהשאלה)

מקופל; שלוב (ידיים), משולב

מתקפל
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fold theonover
fold under pressure
fold up


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fold בעברית | 
איך כותבים fold בעברית | 
מה זה fold בעברית | 
איך מתרגמים fold לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: