פירוש המילה foghorn בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fog

fogginess

foghorn
ערפל

ערפול

צופר ערפל (אונייה)
fog (the)לערפלfoggyערפילי, מעורפלfoggilyבמעורפל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים foghorn בעברית | 
איך כותבים foghorn בעברית | 
מה זה foghorn בעברית | 
איך מתרגמים foghorn לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: