פירוש המילה flying in the face of בעברית

מציג תוצאות המתחילות בחיפוש.
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
fly in the face of (the)לא לעלות בקנה אחד עם-, לסתור, להתנגד בעליל ל-, לצאת חוצץ
 
 
flying in the face of-בניגוד ל-

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flying in the face of בעברית | 
איך כותבים flying in the face of בעברית | 
מה זה flying in the face of בעברית | 
איך מתרגמים flying in the face of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: