פירוש המילה flutter בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flutter

fluttering (of)
התנופפות

פרפורים, רפרוף
flutter (through/in/over/about)להתנופף, להתנוסס
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
flutter throughinoverabout


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flutter בעברית | 
איך כותבים flutter בעברית | 
מה זה flutter בעברית | 
איך מתרגמים flutter לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: