פירוש המילה flood withthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flood

floodgate

flooding

floodplain

floodwater
הצפה, שֶטף, שיטפון, מבול

סכר

הצפה, שטיפה, שיטפונות

מישור הצפה

מי שטפונות
flood (with/the)להציף, לשטוףflooded (with)מוצף, שטוף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flood withthe בעברית | 
איך כותבים flood withthe בעברית | 
מה זה flood withthe בעברית | 
איך מתרגמים flood withthe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: