פירוש המילה flattery בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flatterer

flattery (of)
חנפן

חנופה, דברי חנופה, התחנפות
flatter (the)להחניף, התחנף; להחמיאflatteringמחניף; מחמיאflatteringlyבחנפנות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
flattery of


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flattery בעברית | 
איך כותבים flattery בעברית | 
מה זה flattery בעברית | 
איך מתרגמים flattery לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: