פירוש המילה flatterer בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flatterer

flattery (of)
חנפן

חנופה, דברי חנופה, התחנפות
flatter (the)להחניף, התחנף; להחמיאflatteringמחניף; מחמיאflatteringlyבחנפנות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flatterer בעברית | 
איך כותבים flatterer בעברית | 
מה זה flatterer בעברית | 
איך מתרגמים flatterer לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: