פירוש המילה flatten out בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flatting

flattening
שיטוח, השטחהflatten (the)

flatten out (the)
לשטֵח, להשטיח, לרדדflattenedמשוטח, פחוס
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
flatten out the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flatten out בעברית | 
איך כותבים flatten out בעברית | 
מה זה flatten out בעברית | 
איך מתרגמים flatten out לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: