פירוש המילה flat tyre בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flat

flat tire/tyre

flattening
משטח; דירה; נקר,תקר, "פנצ'ר"

נקר,תקר, "פנצ'ר"

השטחה
flat (the)לשטוחflatמפורש (הכחשה וכד'); שטוח; מנוקר (צמיג)flat

flatly
לחלוטין, בהחלט, לגמרי; אופקית

במפורש, באופן מפורש; בנחרצות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flat tyre בעברית | 
איך כותבים flat tyre בעברית | 
מה זה flat tyre בעברית | 
איך מתרגמים flat tyre לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: