פירוש המילה flap בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flap (over)


flapping
בהלה; סערה, סקנדל, פרשה; חבטה; דש (בגד וכד')

נפנוף, מַשָק (כנפיים וכד')
flap (over/around/the)להיבהל; לנפנף, להתנפנף; לחבוטin a flapנרעש
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
flap over
flap overaroundthe


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flap בעברית | 
איך כותבים flap בעברית | 
מה זה flap בעברית | 
איך מתרגמים flap לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: