פירוש המילה flanking בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flank

flanking
אגף, צד

איגוף
flank (the/by)לאגף, לצעוד לצד-flankedמוקף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flanking בעברית | 
איך כותבים flanking בעברית | 
מה זה flanking בעברית | 
איך מתרגמים flanking לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: