פירוש המילה flaked בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flake

flakes
רסיס, פתית, שבב

פתיתים
flake (off)להתקלף, לפורר,להתפוררflaked

flaking
מקולף, מפורר

מתקלף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flaked בעברית | 
איך כותבים flaked בעברית | 
מה זה flaked בעברית | 
איך מתרגמים flaked לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: