פירוש המילה flag hoisting בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flag raising/hoistingהנפת דגלraise a flag/banner (for)להניף דגל
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flag hoisting בעברית | 
איך כותבים flag hoisting בעברית | 
מה זה flag hoisting בעברית | 
איך מתרגמים flag hoisting לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: