פירוש המילה flabby בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flabbinessרפיון, חולשה
 
 
flabbyרפוי, רפה, חלש; מדולדל (שריר וכד')flabbilyברפיון, בחולשה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flabby בעברית | 
איך כותבים flabby בעברית | 
מה זה flabby בעברית | 
איך מתרגמים flabby לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: