פירוש המילה flabbily בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flabbinessרפיון, חולשה
 
 
flabbyרפוי, רפה, חלש; מדולדל (שריר וכד')flabbilyברפיון, בחולשה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים flabbily בעברית | 
איך כותבים flabbily בעברית | 
מה זה flabbily בעברית | 
איך מתרגמים flabbily לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: