פירוש המילה fixing בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fix

fixedness

fixer

fixing
תסבוכת

קביעות; יציבות

מסַדר, "מאכער"

סידור; קביעה, קיבוע
fix (the/with/in)לתקן, לסדר; לקבֵע; לקבועfixedקבוע, נייח; מותקן; מכור (משחק וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fixing בעברית | 
איך כותבים fixing בעברית | 
מה זה fixing בעברית | 
איך מתרגמים fixing לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: