פירוש המילה fixated on בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fixating (on)

fixation
קיבוע

קיבעון, התקבעות
fixate (on)לקבֵע, להתקבעfixated (on)

fixative
מקובע, נעול על-

מקבֵע
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fixated on בעברית | 
איך כותבים fixated on בעברית | 
מה זה fixated on בעברית | 
איך מתרגמים fixated on לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: