פירוש המילה fit בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fit

fitness

fitter

fitting
התאמה; התקף

כשירות, התאמה; כושר (גופני)

מסגר

התאמה; מדידה (בגדים); ציוד
fit (with/the/into)להתקין; להלום (נסיבות וכד'); להתברג ב-; להתאים, לתאוםfit (for)

fitted

fitting
הולם, ראוי, מתאים, כשיר; בכושר

מותקן, מצויד; מותאם

הולם, ראוי, נאות, מתאים
fitly

fittingly
בזמן הנכון

כיאות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fit as a fiddle
fit for
fit for post
fit hikers
fit in
fit in with
fit of anger
fit of pique
fit out
fit out the
fit the bill
fit the criteria
fit to serve as
fit to stand trial
fit withtheinto


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fit בעברית | 
איך כותבים fit בעברית | 
מה זה fit בעברית | 
איך מתרגמים fit לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: