פירוש המילה firstly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
firstראשון, התחלה
 
 
firstראשוןfirst

firstly
קודם כול, ל/בראשונה, תחילה

ראשית, ראשית/קודם כול

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים firstly בעברית | 
איך כותבים firstly בעברית | 
מה זה firstly בעברית | 
איך מתרגמים firstly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: