פירוש המילה first impression בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
first impressionרושם ראשוני
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים first impression בעברית | 
איך כותבים first impression בעברית | 
מה זה first impression בעברית | 
איך מתרגמים first impression לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: