פירוש המילה first בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
firstראשון, התחלה
 
 
firstראשוןfirst

firstly
קודם כול, ל/בראשונה, תחילה

ראשית, ראשית/קודם כול

צירופי לשון וביטויים קרובים:
first swallows that herald the coming of spring
first aid
first aid kit
first among equals
first and foremost
first class
first come first served
first degree
first degree relative
first floor
first fruits
first go
first hand
first hand experience
first hand experience witness
first hand experiencewitness
first hand information
first hand witness
first impression
first lady
first lieutenant
first lieutenantlieutenant
first light
first loss
first mortgage
first name
first of all
first of its kind
first off
first order of business
first out
first priority
first rate
first sergeant
first swallows that herald the coming of spring
first thing first


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים first בעברית | 
איך כותבים first בעברית | 
מה זה first בעברית | 
איך מתרגמים first לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: