פירוש המילה firm the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
firm

firmness
חברה, פירמה

איתנות; תקיפות
firm (the)לייצבfirmאיתן, מוצק, חזק, נוקשה, יציב; תקיףfirmlyבנחרצות, בתוקף, בתקיפות ; ביד רמה, בחומרה; ביציבות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים firm the בעברית | 
איך כותבים firm the בעברית | 
מה זה firm the בעברית | 
איך מתרגמים firm the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: