פירוש המילה firearm בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fire

firearm

firebrand

fireclay

firefight

fieriness

firestorm

firing
אש, שרֵפה, דלֵקה, בעֵרה; ירי

נשק חם, כלי נשק/ירי

מסית, מחרחר; אוד

חֵמר/טיט עמיד בחום

קרב יריות, חילופי אש

להט

סופת אש, סופה אחרי שרפה

ירי
fire (at/the)
לירות; לפטרfiery


fired

on fire
חוצב להבות, נלהב (נאום וכד'), יוקד, לוהט, מתלהם, רושף אש

מפוטר

עולה באש/בלהבות, בוער
fierilyבלהט

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים firearm בעברית | 
איך כותבים firearm בעברית | 
מה זה firearm בעברית | 
איך מתרגמים firearm לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: