פירוש המילה financial distressstraits בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
financial distress/straitsמצוקה כספית/פיננסית
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים financial distressstraits בעברית | 
איך כותבים financial distressstraits בעברית | 
מה זה financial distressstraits בעברית | 
איך מתרגמים financial distressstraits לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: