פירוש המילה financial בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
finance

finances

financier

financing

אוצר; מימון

כספים

מממן

מימון

finance (the)לממןfinanced

financial
ממומן

פיננסי, כספי
financiallyמבחינה פיננסית

צירופי לשון וביטויים קרובים:
financial aid
financial and political collusion
financial asset
financial bubble
financial consultant
financial debt
financial distress
financial distressstraits
financial gain
financial instrument
financial leverage
financial literacy
financial partner
financial reports
financial security
financial straits
financial technology


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים financial בעברית | 
איך כותבים financial בעברית | 
מה זה financial בעברית | 
איך מתרגמים financial לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: