פירוש המילה finalized בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
final

finale

finality

finalization
גמר, סיום; משחק גמר (ספורט)

קטע סיום, פינאלה (מוסיקה)

פסקנות; סופיות

גיבוש (הסכם וכד')
finalize (the)לגבש; לסכם, לסייםfinal

finalized
מכריע; סופי, אחרון

מגובש
finallyבַּסוף, סוף סוף, לבסוף, סופית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים finalized בעברית | 
איך כותבים finalized בעברית | 
מה זה finalized בעברית | 
איך מתרגמים finalized לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: