פירוש המילה final בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
final

finale

finality

finalization
גמר, סיום; משחק גמר (ספורט)

קטע סיום, פינאלה (מוסיקה)

פסקנות; סופיות

גיבוש (הסכם וכד')
finalize (the)לגבש; לסכם, לסייםfinal

finalized
מכריע; סופי, אחרון

מגובש
finallyבַּסוף, סוף סוף, לבסוף, סופית

צירופי לשון וביטויים קרובים:
final chord
final chord of
final days
final examination
final form
final lap
final nail in the coffin
final product
final reckoning
final say
final settlement
final status agreement
final straightaway
final straightawaylapstretch
final stretch
final whistle


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים final בעברית | 
איך כותבים final בעברית | 
מה זה final בעברית | 
איך מתרגמים final לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: