פירוש המילה filter out בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
filter

filtering


filtrate

filtration
סנן, מסנן, פילטר

הסתננות, חדירה; סינון (מועמדים וכד')

תסנין

סינון
filter (out of /the/through)


filter out (the)

filtrate (the)
להסתנן, לחדור; לסנן (מועמדים וכד')

לסנן (מועמדים וכד')

לסנן
filtered

filtering
מסונן

מסנן
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
filter out of thethrough
filter out the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים filter out בעברית | 
איך כותבים filter out בעברית | 
מה זה filter out בעברית | 
איך מתרגמים filter out לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: