פירוש המילה filled envelope בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
filled-envelopeמעטפה גדושה ב-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים filled envelope בעברית | 
איך כותבים filled envelope בעברית | 
מה זה filled envelope בעברית | 
איך מתרגמים filled envelope לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: