פירוש המילה filing cabinet בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
file


filing


filing cabinet

filename
תיק (מסמכים וכד'); קובץ (מחשבים); שופין; טור

תיוק; הגשה (של תביעה וכד'); שיוף

תיקייה, ארונית תיוק

שם הקובץ (מחשבים)
file (the/for)להגיש (תלונה, כתב אישום וכד'); לתייק; לשייףfiled

on file
מתויק; מוגש

מתויק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים filing cabinet בעברית | 
איך כותבים filing cabinet בעברית | 
מה זה filing cabinet בעברית | 
איך מתרגמים filing cabinet לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: