פירוש המילה filelodge an indictment against בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
filing/lodging an indictmentהגשת כתב אישוםfile/lodge an indictment (against)להגיש כתב אישום
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים filelodge an indictment against בעברית | 
איך כותבים filelodge an indictment against בעברית | 
מה זה filelodge an indictment against בעברית | 
איך מתרגמים filelodge an indictment against לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: