פירוש המילה figures בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
figuration

figure

figures


figurine
מתן צורה, פיגורציה

סִפרה, מספר; דמות; גִזרה

מספרים, נתונים

צלמית
figure (in/on)להופיע (במאמר וכד'); לחשבfigurative

figured
ציורי; סמלי; דימויי, מושאל, מטפורי

מעוצב
figurativelyבהשאלה, באופן מטפורי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים figures בעברית | 
איך כותבים figures בעברית | 
מה זה figures בעברית | 
איך מתרגמים figures לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: