פירוש המילה fight tooth and nail foragainst בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
fight tooth and nail (for/against)"להילחם בשיניים", "להיאבק בציפורניים", להילחם עד חורמה/בחירוף נפש/בכל הכוח
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fight tooth and nail foragainst בעברית | 
איך כותבים fight tooth and nail foragainst בעברית | 
מה זה fight tooth and nail foragainst בעברית | 
איך מתרגמים fight tooth and nail foragainst לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: