פירוש המילה fight to the last bullet בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
fight to the last bulletלהילחם עד הכדור האחרון
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fight to the last bullet בעברית | 
איך כותבים fight to the last bullet בעברית | 
מה זה fight to the last bullet בעברית | 
איך מתרגמים fight to the last bullet לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: