פירוש המילה fight to the death against בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
fight to the death (against)להיאבק עד חורמה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fight to the death against בעברית | 
איך כותבים fight to the death against בעברית | 
מה זה fight to the death against בעברית | 
איך מתרגמים fight to the death against לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: