פירוש המילה fictionalize בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fictionבדיון, פיקציה; סיפורתfictionalize (the)להפוך לפיקציהfictional


fictitious

fictive
בדוי, בדיוני, מדומיין, דמיוני; של סיפורת

בדוי, דמיוני, פיקטיבי

בדוי, דמיוני
fictionally

fictitiously
באופן בדיוני

באופן פיקטיבי

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fictionalize the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fictionalize בעברית | 
איך כותבים fictionalize בעברית | 
מה זה fictionalize בעברית | 
איך מתרגמים fictionalize לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: