פירוש המילה federal reserve fed בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
federation

Federal Reserve System /Fed
פדרציה, איחוד

הבנק המרכזי האמריקאי, פדרל רזרב
federate (the/on/with/ together)להתאחד/לאחד לפדרציהfederal

federate

federated


פדרלי, של השלטון המרכזי

מאוחד בפדרציה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים federal reserve fed בעברית | 
איך כותבים federal reserve fed בעברית | 
מה זה federal reserve fed בעברית | 
איך מתרגמים federal reserve fed לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: