פירוש המילה federal בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
federation

Federal Reserve System /Fed
פדרציה, איחוד

הבנק המרכזי האמריקאי, פדרל רזרב
federate (the/on/with/ together)להתאחד/לאחד לפדרציהfederal

federate

federated


פדרלי, של השלטון המרכזי

מאוחד בפדרציה
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
federal bureau of investigation
federal reserve fed
federal reserve system
federal reserve system fed
federal reserve systemfed


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים federal בעברית | 
איך כותבים federal בעברית | 
מה זה federal בעברית | 
איך מתרגמים federal לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: