פירוש המילה feast ontheupon בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
feastסעודה, משתה; חגfeast (on/the/upon)לחגוג; לערוך משתה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים feast ontheupon בעברית | 
איך כותבים feast ontheupon בעברית | 
מה זה feast ontheupon בעברית | 
איך מתרגמים feast ontheupon לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: